Прашања и коментари


Ако Ви се допаѓа нашата работа, или сметате дека нешто би можеле да сториме подобро, ако сакате да не прашате нешто или пак имате забелешка, пишете ни на адреса: Климент Охридски, бр.52/А, Скопје. Вашите размислувања за нас се многу важни.

Можете и да се јавите на телефон: (2) 3220 605

Или да го пополните образецот на оваа страница за да ја проверите обработката на Вашето побарување за надомест на штета.

Вработените во секторот за штети ќе Ви одговорат во рок од 24 часа.

Важно е точно да бидат внесени сите податоци.

Задолжителни се сите детали со исклучок на бројот на штетата.

Вид на штета: *
Име и презиме на сопственикот на оштетеното возило: *
ЕМБГ: *
Контакт телефон: *
Датум на штетниот настан: *
Место на пријава на штетниот настан: *
Број на штета
Регистарски број: *
Ваша е-маил адреса: *
Вашето прашање: *
 


Вести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури