Контакт

Генералната дирекција на АЛБСИГ АД се наоѓа на адреса:

Ул. „1737“ бр.32, влез 1, локал 45 ( Палата Зум)
 1000 Скопје


Тел.Централа: +389 2 3122 385
Тел. Сектор за штети: +389 2 3220 605

Факс: +389 2 215 780

info@albsig.com.mk


Име *
Емаил *
Коментар *
 

Вести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури