Постапка за пријавување на штета

Албсиг осигурување, Albsig osiguruvanje
Во случај на сообраќајна незгода со возило со македонски регистарски таблички, при што причинителот/одговорниот за незгодата има полиса во АЛБСИГ АД Скопје, треба да се поднесе барање за надомест на штетата во Дирекцијата во Скопје или во најблиската филијала низ Македонија.

Образецот за пријавување штета можете да го преземете на овој линк:
посебен образец.

АЛБСИГ во најкус можен рок ќе изврши проценка и пресметка за претрпената штета  и ќе ја надомести. 
Вести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури