Осигурување на домаќинство 
Осигурувањето на домаќинството е една од најважните полиси кои би требалода ги обезбедиме. Законот не не обврзува, но квалитетното осигурување на домаќинството едноставно е умна и логична работа. Она што веруваме дека нема никогаш да ни се случи, се случува.

Со полисата за осигурување на домаќинството може да се обезбеди надомест на загубата, доколку домот (стан, куќа, викендица, деловен простор...) е оштетен, мебелот и покуќнината се украедни, некој е повреден или е потребно привремено сместување.

АЛБСИГ нуди осигурување за само 30 денари по квадратен метар, годишно!

Квадратура на станбен/деловен простор

Годишно осигурување на

градежен објект + покуќнина

40 м2

1,200 ден.

60 м2

1,800 ден.

80 м2

2,400 ден.

100 м2

3,000 ден. Што покрива осигурувањето?

Основни ризици

Обем на покритие

Пожар

Стан/куќа/викендичка

Излевање вода од инсталации

Придружни градежни објекти

Провална кражба/разбојништво

Предмети во домот до 5000 евра

(мебел, техничка опрема)

Удар од гром

Трошоци за расчистување

Експлозија

Уметнички слики/скулптури

(до 300 евра по предмет)

Кражба на пари во заклучен сеф

До 200 евра


Во согласност со Вашите околности одберете една од следниве полиси од програмата „Мојот дом“,со различни покритија:

                                            Мини    „A”  полиса
                                            Медиум „A”  полиса
                                            Макси    „A”  полиса

 АЛБСИГ нуди можност за плаќање до 6 рати без каматаВести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури