Мрежа на продажни канали Карта на Република Македонија


- Филијали

- Лиценцирани застапници во осигурување
 

- Осигурително брокерски друштва


-
Туристички агенции

Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605