Човечки ресурси

Какви вработени бараме?

Мотивирани лица кои сакаат да постигнат успех во осигурителна компанија, спремни да вложат и во својот развој низ постојана едукација и од работата и животот очекуваат задоволство и нови можности за иднината

Избор и вработување

Процесот на избор вклучува:

 • Избор на пристигнатите апликации
 • Прв круг на интервју
 • Тестирање во зависност од работното место
  • Компјутерски вештини
  • Јазична култура (вештина на зборување и пишување)
  • Познавање на англиски јазик
  • Стручно знаење
  • Профил и вештина
 • Завршни интервјуа


Доставете барање

Пратете ни го вашето  барање и мотивациско писмо по пат на обична или електронска пошта:
Е-маил  info@albsig.com.mk
Адреса: Ул. „1737“ бр.32, влез 1, локал 45 (Палата Зум)
1000 Скопје

Вашето барање ќе го архивираме, а со Вас ќе стапиме во контакт во моментот кога ќе се укаже потреба за лице со Вашиот профил. Податоците ќе ги користиме исклучиво за селекција на вработување.

Вести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури