Понуда

Албсиг осигурување, Albsig osiguruvanje
Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД е основано и раководено од деловни луѓе со исклучително богато искуство во осигурителната индустрија.

Целта што тие заеднички си ја поставија е да понудат решенија кои клиентите ќе ги поштедат од непотребни трошоци, бркотници и непознаници при купувањето финансиски продукти и услуги.

Во пакетот осигурителни полиси на АЛБСИГ АД влегуваат сите видови неживотно осигурување.

Еден од најпродаваните продукти е осигурувањето од автоодговорност, но се повеќе расте бројот на корисниците на зелен картон, каско осигурување, осигурување на имот од пожар, кражби, патничко-здравствено осигурување, осигурување на градежни објекти, осигурување од одговорност и незгоди...
 
Во зависност од динамиката со која се менува стилот на живеење АЛБСИГ АД Скопје постојано креира нови и флексибилни решенија.

Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605