Албсиг ги нуди следните видови на осигурување:


Албсиг осигурување


Осигурување на имот:

- Осигурување од пожар и други опасности
- Осигурување од провална кражба и разбојништво
- Осигурување на машини од кршење
- Комбинирано осигурување на електронски сметачи, процесори и слични уреди
- Осигурување на домаќинства
- Осигурување на објекти во градба/монтажа
- Осигурување на стакло од кршење

- Осигурување на животни
- Осигурување на посеви и плодови

- Осигурување на стоки во превоз

Осигурување од одговорност:

- Осигурување од општа одговорност
- Осигурување од професионална дејност
- Осигурување од одговорност на превозник ( CMR)
- Осигурување на ризик од фалсификат на странски средства за плаќање


Осигурување на моторни возила

- Каско осигурување
- Осигурување од автомобилска одговорност
- Осигурување од автомобилска одговорност во странство - зелена карта


Осигурување на лица од последици на несреќен случај/незгода

Патничко осигурување

Побарајте некој од нашите продукти. Разговарајте со нашите искусни агенти, за да го најдете најсоодветното покритие за Вашите околности. Заштитете се од финансиските последици на несреќа - во секое време,а на секоја возраст и насекаде во светот...

Вести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури