Стратегија

Стратегијата на АЛБСИГ АД Скопје е да постигнеме профитабилност и стабилен раст преку комбинација од мерки за зголемување на ефикасноста, одговорно управување со нашето портфолио, проширување на пазарот и унапредување на понудата.

Се стремиме кон строга финансиска дисциплина за брзо и квалитетно решавањето на штетите.

Го познаваме реалниот живот, затоа креираме исплатливи продукти кои ќе ви ги намалат грижите - сега и во иднина!

Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605