Осигурување од професионална дејност

Во зависност од професијата изберете осигурување кое најмногу Ви одговара:


 • Осигурување од одговорност од дејност на сметководители 
 • Осигурување од одговорност од лекарска грешка
 • Осигурување од одговорност од дејност на нотари
 • Осигурување од одговорност од дејност на адвокати
 • Осигурување од одговорност од дејност на ревизори
 • Осигурување од одговорност од дејност на стечајни управници
 • Осигурување од одговорност од дејност на геодети
 • Осигурување од одговорност од дејност на проектанти
 • Осугурување од одговорност од дејност на изведувачи на градба
 • Осигурување од одговорност од дејност на изведувачи на монтажа
 • Осигурување од одговорност од дејност на туристички агенцииВести:
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви

Брошури