Вести

Акционерско собрание 23-04-2015
 

Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје

до акционерите на Друштвото објавува :

ПОВИК

За учество на Годишно Собрание на ДруштвотоГодишното Собрание на АЛБСИГ АД Скопје, со седиште на ул.1737, бр.32, 1-45, 1000 Скопје, ќе се одржи на 29.04.2015 година (среда) со почеток во 12:00 часот во просториите на Дирекцијата на компанијата.

Во согласност за законските одредби, дневниот ред на Собранието ќе опфати разгледување и одлучување по редовни прашања од работата на Друштвото, како што се:

  • Годишниот извештај за работа на АЛБСИГ АД Скопје,
  • Финансискиот извештај,
  • Извештајот за извршена внатрешна ревизија,
  • Извештајот за извршена надворешна ревизија
  • Други прашања


Назад
Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605