Вести

Албсиг ад Скопје учествуваше на ``Саемот за недвижности`` 24-04-2013

Од 06.03-10.03 2012 година Друшвото за осигурување Албсиг ад Скопје учествуваше на ``Саемот за недвижности`` на Скопски Саем-Скопје со близу 500 излагачи, каде беше извршена целосна промоција на компанијата со истовремено презентирање на продуктите за осигурување кои Албсиг ги нуди на пазарот за осигурување , со посебен акцент на осигурувањата за потребите на самите излагачи.

Назад
Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605