Вести

Се копмлетира Управниот одбор на Друштвото 24-04-2013Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје на 02.11.2012 го копмлетираше Управниот одбор на компанијата. ALBSIG Skopje, Албсиг Скопје
Претседател на ова тело е  Хашим Реџепи, експерт со долгодоишно искуство во финансискиот сектор на Балканот. Членови на Управниот одбор се Селаудин Имами и Петре Дамчески. Надзорниот одбор на АЛБСИГ АД Скопје го сочинуваат Шефќет Кастрати ( Претседател), Фаик Бручи и Валентина Бока.
Назад
Вести:
Албсиг во соработка со Европа Ре
Осигурување од земјотрес
Осигурување на посеви
info@albsig.com.mk Централа:
02 / 3122 385
Сектор за штети:
02 / 3220 605